Л. Павлова: Зелено и интелигентно сближаване ще е водещото при възстановяването

Невъзможно е породените от големи обществени сътресения инвестиционни потребности да бъдат посрещнати само от публично финансиране